YAN Jin

  • YAN Jin
  • EURECOM - Systèmes de Communication
  • doctorant
  • Jin.Yan@eurecom.fr
  • 04 93 00 84 21
  • 466